Tasavirtastimulaatiolla lievitetään masennusta ja ehkäistään sen uusiutumista

Neuromodulaatiohoitoja käytetään psykiatriassa joko stimuloimaan tai jarruttamaan aivojen ja hermoston toimintaa. Hoitojen avulla lievitetään masennuksen oireita ja ennaltaehkäistään masennuksen uusiutumista.

Yksi neuromodulaatiohoidoista on tasavirtastimulaatio, jossa matalalla sähkövirralla aktivoidaan tai hidastetaan aivosolujen toimintaa. Turun yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian dosentin, ylilääkäri Tero Taimisen mukaan tasavirtastimulaation käyttö lisääntyy, sillä se on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi keskivaikeassa ja lievässä masennuksessa lääkehoidon ja psykoterapian lisänä.

– Olemme arvioineet, että tasavirtastimulaatio on yhtä tehokasta kuin masennuksen lääkehoito. Sitä voidaan yhdistää muihin hoitoihin kuten lääkehoitoihin ja psykoterapiaan, ja se lisää hoidon tehoa, Taiminen sanoo.

– Suosittelemme, että masennusta hoidetaan kaikilla tehokkailla menetelmillä samanaikaisesti. Puutteellisesti hoidettu masennus kroonistuu ja silloin hoitotulokset heikkenevät, hän jatkaa.

Neuromodulaatiohoitojen on todettu sekä lieventävän masennuksen oireita että ehkäisevän masennuksen uusiutumista.

Useimmiten stimuloidaan vasenta etuaivolohkoa

Neuromodulaatiohoidot perustuvat Tero Taimisen mukaan siihen havaintoon, että joillakin alueilla aivosolut toimivat ylikierroksilla ja toisilla alueilla ne toimivat puutteellisesti. Tasavirtastimulaatiolla aivosolujen ja hermoston toiminnan epätasapainoa yritetään palauttaa.

Yleensä hoidolla aktivoidaan vasenta etuaivolohkoa, mutta sillä voidaan myös jarruttaa oikean aivokuoren toimintaa. Masennuksessa aivon vasemman puolen vajaatoimintaan näyttäisi liittyvän potilaan alakuloisuus, toiminnan aleneminen ja surullisuus. Oikean etuaivokuoren liikatoimintaan liittyy murehtimista, tuskaisuutta ja ahdistuneisuutta.

– Tämä jako on kuitenkin äärimmäinen yksinkertaistus, sillä ongelmat ovat paljon monimutkaisempia, Taiminen kuvaa.

– Neuromodulaatiohoidoilla voidaan periaatteessa samanaikaisesti stimuloida vasenta puolta ja jarruttaa oikeaa, mutta useimmiten tehdään jompaakumpaa, hän jatkaa.

Noin 2000:a potilasta hoidettu Sooman laitteistolla

Suomalainen startup-yritys Sooma Oy on kehittänyt tasavirtastimulaatioon kätevän laitteiston, jonka avulla potilas voi tehdä hoitoja kotona. Siinä matalaa sähkövirtaa syötetään aivoihin ihon pinnalle ohueen lakkiin kiinnitettävien elektrodien kautta.

Sooman laitteistolla tehtävää tasavirtastimulaatiota on tutkittu 227:llä masennuspotilaalla. Niistä potilaista 59 prosenttia sai hoitovasteen, eli masennusta mittaavat pisteet vähentyivät yli 50 prosenttia hoitojakson päätyttyä.

– Sooman laitteella tasavirtastimulaatiolla hoidetaan yleensä lievää tai keskivaikeaa masennusta, sillä annettava sähkövirta on vähäinen. Esimerkiksi sarjamagneettistimulaatiossa annettava sähkövirta on paljon suurempi, Tero Taiminen kuvaa.

Hän kertoo, että muut neuromodulaatiohoidot ovat voimakkaampia ja tehokkaampia vaikeaan masennukseen tai oireisiin, joihin liittyy psykoottisuutta tai todellisuudentajun menetystä. Niitä annettaessa potilaan täytyy tulla hoidettavaksi sairaalaan tai poliklinikalle.

Tutkimusnäytön mukaan tasavirtastimulaatiolla on huonompi hoitovaste vakavan masennuksen hoitamisessa mutta Sooman tasavirtastimulaatiolla on kokeiltu hoitaa myös vakavaa masennusta.

– Olemme asiakkailtamme eri maissa keränneet potilasmateriaalia, joiden mukaan hoitotulokset ovat olleet hyviä myös vaikeassa masennuksessa. Emme kuitenkaan osaa vielä selittää näitä havaintoja, minkälaisista erilaisten hoitojen yhteisvaikutuksista positiiviset tulokset voisivat johtua, Sooma Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Neuvonen kertoo.

Kaikkiaan noin 2000:a potilasta on hoidettu Sooman laitteistolla.

Hoitoja voi tehdä itse kotona

Sooma on rekisteröinyt terveydenhuollon yksikön, jossa voidaan antaa hoitoja masennukseen.

– Pääkaupunkiseudulla liikkeellelähtö oli hidasta, joten perustimme oman yksikön. Siellä työskentelee koulutettu hoitaja, joka vastaanottaa potilaita ja neuvoo laitteiden käytössä, Tuomas Neuvonen sanoo.

Sooma Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Neuvonen valmistaa laitteistoa käyttöön.

Sooma edellyttää, että potilaalla on hoitosuhde lääkäriin, sillä yritys ei tarjoa lääkäripalveluja.

Sooman laitteiston voi saada lainaksi kotiin. Se käyttää patterivirtaa. Vaikka käyttäjälle tapahtuisi jokin virhe tai hän käyttäisi laitetta väärin, vaaratilanteita ei synny.

Yksi hoito kestää puoli tuntia päivässä. Hoitoja tehdään viisi kertaa viikossa kolmen viikon ajan.

Tasavirtastimulaatiota siedetään melko hyvin, paremmin kuin useita lääkehoitoja, miksi se on alkanut kiinnostaa myös potilaita. Yleisimmät menetelmän aiheuttamat haitat ovat liittyneet kutinaan, päänsärkyyn, ihon punoitukseen elektrodien alueella ja polttavaan tunteeseen.

Kaupallistaminen alkaa Meksikossa ja Malesiassa

Tuomas Neuvonen kertoo, että menetelmää käytetään yhä enemmän masennuksen hoidossa ja se alkaa hoitomuotona pikkuhiljaa löytää paikkansa.

– Se saa jalansijaa maissa, joissa terveydenhuollon järjestelmä pystyy ottamaan uusia menetelmiä käyttöön. Suomessa joustavasti on pystytty kokeilemaan teknologiaa, samoin Virossa. Myös Belgiassa tehdään paljon uutta terveydenhuollossa, hän kertoo.

– Monessa Euroopan maassa tehdään paljon laadukasta tutkimusta, mutta siitä on vielä matkaa kliiniseen käyttöön. Esimerkiksi Ranskassa aloitamme monikeskustutkimuksen, jonka tarkoituksena on tutkia hoidon kustannustehokkuutta. Se voi onnistuessaan johtaa hoidon korvattavuuteen, Neuvonen jatkaa.

Sooman tuotteita on käytössä kaikkiaan 30 maassa noin sadalla klinikalla. Suomessa laitteistoa on käytetty Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja Lääkärikeskus Aavassa.

Sooma sai tammikuussa myös patenttisuojan kehittämälleen teknologialle Yhdysvalloissa. Yritys suunnittelee hakevansa myöhemmin myös myyntilupaa FDA:lta. Toistaiseksi laitetta saa Yhdysvalloissa markkinoida vain tutkimuskäyttöön.

Sooman teknologialla on lääkintälaitehyväksyntä Meksikossa ja Malesiassa, joissa yrityksen tavoitteena on seuraavaksi kaupallistaa laitteisto.

kuvat: Minna Pauliina Kataja