Psykiatristen sairauksien taustalla yhteisiä alttiustekijöitä

Kansainvälinen jättitutkimus osoittaa monien psykiatristen sairauksien taustalta löytyvän yhteisiä geneettisiä alttiustekijöitä, joita nykyisin käytössä oleva diagnostinen luokittelu ei huomioi. Tutkija Verneri Anttilan mukaan psykiatristen sairauksien välisiä yhteyksiä ymmärretään nyt aiempaa paremmin.

Uuden tiedon pohjalta voidaan tarkentaa psykiatristen sairauksien diagnostiikkaa ja mahdollisesti kirjoittaa diagnostisia kriteerejä uudelleen. Tautiperimää voidaan myös yksittäisten henkilöiden riskiprofiilien näkökulmasta tulkita uudelleen sekä kehittää sairastuneiden hoitoa.

Alttius sairastua mielenterveysongelmiin, kuten skitsofreniaan ja kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön, kulkee usein suvuittain. Juuri julkaistu tutkimus osoittaa, että monet psykiatriset sairaudet jakavat merkittävissä määrin samoja altistavia geneettisiä riskitekijöitä. Samalla henkilöllä voi olla myös riski sairastua useisiin erilaisiin aivosairauksiin elämänsä aikana.

Erityisen paljon yhteisiä geneettisiä riskitekijöitä löytyi ADHD:n, kaksisuuntaisen mielialahäiriön, vakavan masennuksen ja skitsofrenian taustalta. Lisäksi pakko-oireisen häiriön geneettisestä alttiudesta löytyi yhdenmukaisuuksia sekä anoreksiaan että Touretten syndroomaan.

– Tämä työ kyseenalaistaa perinteisiä näkemyksiä erityisesti psykiatristen sairauksien luokittelusta. On mahdollista, että aiemmin erillisiksi sairauksiksi luokiteltujen oireiden takaa löytyykin yhteisiä biologisia mekanismeja, toteaa tutkimukseen osallistunut Professori Aarno Palotie Helsingin yliopistosta ja Broad Instituutista tiedotteessa.

Migreenillä yhteyksiä psykiatristen sairauksien kanssa

Neurologisten sairauksien taustalta tai neurologisten ja psykiatristen sairauksien väliltä ei löytynyt vastaavaa yhteistä geneettistä alttiutta. Ainoana poikkeuksena tähän oli migreeni, joka vaikuttaa jakavan samoja riskitekijöitä ADHD:n, vakavan masennuksen ja Touretten syndrooman kanssa.

Tutkija Verneri Anttilan mukaan migreenin syitä on pohdittu pitkään ja laajasti. Tämä tutkimus tukee sitä tietoa, että migreenillä on jaettua perimää psykiatristen sairauksien kanssa.

Tietyt sairaudet korreloivat korkean koulumenestyksen kanssa

Sairausdiagnoosien lisäksi tutkimuksessa analysoitiin tautien riskitekijöiden yhteyttä mm. koulumenestykseen, kognitiivisiin kykyihin ja persoonallisuustyyppeihin vaikuttaviin geneettisiin tekijöihin. Tutkimusryhmä osoitti tiettyjen psykiatristen sairauksien geeniriskiprofiilin korreloivan keskimääräistä parempien ja tiettyjen neurologisten sairauksien puolestaan keskimääräistä huonompien kognitiivisten kykyjen kanssa.

– Esimerkiksi skitsofreniaan, autismiin, kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön ja anoreksiaan sairastuneiden perimät näyttävät korreloivan tavallista korkeampaan koulumenestykseen vaikuttaviin tekijöihin. Aineistosta voi näin löytyä osaselitystä sille, miksi korkeakoulutetuilla on paljon mielenterveysongelmia, Verneri Anttila sanoo.

Aineiston koko on poikkeuksellisen laaja. Tutkimuksen kohteiksi valittiin 25 yleistä aivojen sairautta. Työssä yhdistettiin genomitietoa yli 265 000 potilaasta ja verrattiin heitä lähes 800 000 terveeseen henkilöön. Tutkimus perustuu yli 600 tutkimuslaitoksen yhteistyöhön. Koko artikkelin voi lukea Science-lehdestä.