Onerva-botista puheohjauksella toimiva virtuaaliavustaja ikääntyneiden kotiin

Onerva Hoivaviestintä Oy kehittää ikääntyneille ja vammaisille suunnattua keskustelevaa tekoälyä hyödyntävää virtuaaliavustajaa, Onerva-bottia.

Botin toimintaperiaate on samanlainen kuin älykaiuttimien, esimerkiksi Amazon Alexan, jota pyydetään esimerkiksi tilaamaan pizza tai taksi. Virtuaaliavustajaa voi myös pyytää lukemaan uutisia tai soittamaan sukulaiselle. Suomessa puheohjattuja avustajia on hyvin vähän vielä käytössä, koska ne eivät ymmärrä suomea.

Onerva-botin kehittäjät haluavatkin nyt tehdä maailman älykkäimmän virtuaaliavustajan, sosiaalisen robotin, ikääntyneiden ja vammaisten hoivaan.

– Haluamme, että koneäly ymmärtää erilaiset tilanteet ikääntyneen puheesta ja sen, milloin ikääntynyt on peloissaan tai sekava, sanoo Ville Niemijärvi Onerva Hoivaviestinnästä.

Onerva Hoivaviestintä on aiemmin tuonut markkinoille sähköisen viestivihon, jota käytetään kotihoidossa ja palveluasumisessa helpottamaan kommunikointia sukulaisten, hoidettavan ja hoitajien välillä.

Robottia opetetaan tunnistamaan ikääntyneen puhetta

Yritys satsaa voimakkaasti tuotekehityksessään Onerva-bottiin, jonka tavoitteena on tuoda ikääntyneelle turvaa ja auttaa yksinäisyydessä tarjoamalla digitaalisia palveluja ääniohjatusti.

Tulevana talvena Onerva-bottia opetetaan ymmärtämään ikääntyneen puhetta. Tavoitteena on testata bottia ensi kesänä neljässä kunnassa.

– Heidän kauttaan saamme vanhuksia, joita voimme haastatella ja nauhoittaa heidän puhettaan, jotta voimme opettamaan bottiamme eli koneälyä ymmärtämään ikääntyneen puhetta, joka voi olla hyvinkin erilaista kuin nuorien puhe, Ville Niemijärvi kertoo.

Auttaa kuntia hoitokäyntien suunnittelussa

Onerva Hoivaviestintä on haastatellut terveydenhuollon asiakkaitaan ja tunnistanut tilanteita, joissa Onervabot voisi olennaisesti auttaa ja tuoda säästöjä kunnille. Se voi esimerkiksi käydä aamulla keskustelun ikääntyneen kanssa ja orientoida ikääntyneen päivään.

– Virtuaaliavustaja kertoo päivämäärän, sään ja vuodenajan sekä ohjaa päivään, esimerkiksi muistuttaa, että hoitaja on tulossa käymään tänään. Tämä tarve on tullut esille niistä havainnoista, että usein kun kotihoitaja tulee käymään, vanhus on vielä sängyssä ja aikaa kuluu pukeutumiseen ja muihin aamuaskareisiin, Niemijärvi kuvaa.

Onerva-botti voi tehdä keskusteluista yhteenvedon Onervan sähköiseen viestivihkoon.

Onervabot voi myös toimia ensimmäisen tason tukena ja tehdä tarvittaessa hälytyksiä tai kysyä, milloin ikääntynyt tarvitsee hoitajaa. Näin voidaan säästää esimerkiksi kotihoidon käyntejä.

Hälyttää apua puheentunnistuksella

Tavoitteena on myös tuoda ikääntyneille turvaa. Niemijärvi sanoo, että monilla ikääntyneillä on turvarannekeet, mutta he eivät muista aina painaa hälytysnappia, jos kaatuvat.

– On monia tapauksia, että vanhus on maannut lattialla viikonlopun yli siihen saakka, kun kotihoitaja on tullut maanantaina käymään. Monille ääni on tutuin käyttöliittymä, eli hädässä vanhus huutaa luonnollisesti apua, jonka virtuaaliavustaja tunnistaa, Niemijärvi sanoo.

Puheohjaus tukee myös hyvinvointia ikääntyneillä, joiden näkö on huono tai mennyt kokonaan tai heidän käsimotoriikkansa on heikkoa, jolloin he eivät pysty esimerkiksi käyttämään älypuhelimia.

Yrityksen tavoitteena on saada Onerva-botti valmiiksi vuoden sisällä ja viedä vuoden 2019 lopussa tuotantoon.

Onerva-botti on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta, sillä yritys valittiin 500 parhaan korkean teknologian yrityksen joukkoon ja kutsuttiin esittelemään Onerva-bottia Hello Tomorrow -konferenssiin Pariisiin ensi maaliskuussa.

kuva: iStockphoto