Miksi valehdella tekoälylle?

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan keskustelevalla tekoälyllä on etuja verrattuna ihmiseen. Kun ihmiset luulivat puhuvansa tietokoneelle, he käyttivät voimakkaampia tunneilmaisuja eivätkä olleet niin pelokkaita kertomaan itseään koskevia tietoja kuin ne tutkittavat, jotka luulivat puhuvansa ihmisen ohjaamalle tietokoneelle.

Jos potilas kokee lääkärin tai hoitajan arvostelua, joko aiheesta tai oman estyneisyytensä vuoksi, hän voi jättää hoitonsa kannalta tärkeitä asioita kertomatta tai valehdella. Ilmiö tunnetaan hyvin terveydenhuollossa, mikä aiheuttaa sen, että terveydenhuollon ammattilaisten on vaikea hoitaa potilaitaan, jos kaikki hoitoon vaikuttavat seikat eivät ole tiedossa.

Lääkäreille tai hoitajille voidaan valehdella elintavoista tai kaunistella päihteiden ja lääkkeiden käyttöä. Potilaan voi olla vaikea jakaa kiusallisia tai häpeää aiheuttavia asioita. Keskusteleva tekoäly voikin tuoda arkaluontoisten asioiden käsittelyyn yhden hoitovaihtoehdon lisää.

Terveydenhuollossa ammattilaiset joutuvat miettimään, onko hoidettavalta saatu tieto relevanttia ja oikeaa.

– Aina kun potilas puhuu terapeutille, hän puhuu toiselle ihmiselle ja tulee automaattisesti käyneeksi mielessään läpi, mitähän tuo toinen tästä ajattelee. Tämä on hyväkin asia, sillä se osoittaa, että henkilöllä on normaali toiseuden taju. Samalla osa informaatiosta voi kuitenkin jäädä piiloon, IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linjajohtaja, psykologi Jan-Henry Stenberg Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (HUS) sanoo.

Kuva: iStockphoto