Lääkärin hologrammi konsultoi potilasta

Holoportation on Microsoftin käyttämä termi teknologiasta, jota käytetään, kun ihmisestä tehty 3D-hologrammi siirretään reaaliajassa toiseen paikkaan.

Australiassa Silver Chain Group on käyttänyt yhdistetyn todellisuuden teknologiaa (mixed reality) ikääntyneiden kotihoidossa ja tehnyt kokeiluja, joissa lääkäri tuodaan hololasien avulla ikääntyneen kotiin, jos lääkärin konsultaatiota tarvitaan sairaanhoitajan kotikäynnin aikana.

Asiantuntijoita on myös holoportattu yhteiseen asiantuntijakokoukseen, esimerkiksi Suomessakin vieraillut professori Shafi Ahmed on videoinut kokouksia.

Kun ihminen holoportataan, hänet skannataan hänen ympärillään olevilla 3D-kameroilla. Kameroiden muodostamat signaalit tekevät henkilöstä 3D-mallin, joka voidaan tuoda hologrammina haluttuun tilaan. Toisin sanoen, 3D-kamerat tiivistävät ihmisen datapaketiksi, joka voidaan siirtää toiseen tilaan. Ihmiset tai heistä tehdyt hologrammit voivat keskustella keskenään ikään kuin he olisivat kasvotusten.

Jos halutaan, että kaksi ihmistä näkee toisensa, pitää molempien ihmisten ympärillä olla 3D-kamerat ja molemmilla hololasit.

Holoporttaus mahdollistaa, että henkilö voi olla kahdessa paikassa samaan aikaan, mutta holoportattu henkilö, esimerkiksi Jesse, ei kuitenkaan ole tietoinen siitä tilasta, mihin hänet tuodaan, eikä pysty näkemään toista henkilöä, vaikka Mattia oikeana Mattina. Yhdessä Microsoftin videossa näkyy, että holoportattu henkilö ja vastaanottaja tekevät ylävitosta, ja melkein onnistuvat siinä.

Silver Chain Group testaa teknologiaa ikääntyneiden kotihoidossa

Yksi ensimmäisistä Microsoftin HoloLens-teknologiaa soveltaneista terveysalan yrityksistä on Länsi-Australian alueella toimiva ikääntyneiden kotihoitoon erikoistunut Silver Chain Group, jonka pääkonttori on Perthissä.

Kotikäynnillä heidän sairaanhoitajallaan on hololasit, joiden avulla hän näkee potilaan tiedot hologrammina edessään. Jos potilas haluaa keskustella lääkärin kanssa, potilaalle annetaan hololasit, joiden avulla hän voi keskustella lääkärin hologrammin kanssa ikään kuin lääkäri olisi huoneessa hänen kanssaan.

Silver Chain Group testaa parhaillaan teknologiaa ja kehittää sitä ikääntyneiden potilaiden kanssa, joilla on kroonisia sairauksia tai heidän terveytensä hoitamiseen liittyy monimutkaisia ongelmia.

Silver Chain Groupista sanotaan, että virtuaaliteknologia näyttää lupaavalta etäkonsultoinnissa ja henkilöstön ohjaamisessa. Lisäksi sen avulla voidaan jakaa resursseja eri toimipaikkojen välillä, ja teknologian uskotaan tuovan myös säästöjä.

Yritys kertoo jatkavansa yhdistetyn todellisuuden teknologian kehittämistä varmistaakseen asiakkailleen ja henkilökunnalleen parhaan hoitokokemuksen. Järjestelmää edelleen kehitetään, kun tiimit tutkivat erilaisia vaihtoehtoja teknologian käytön optimoimiseksi, ja yritys aikoo edelleen investoida uuteen teknologiaan.

3D-kamerateknologia on vielä hyvin kallista, joten nopeammin yleistyy helpompi teknologia: Teams-puhelu yhdistetään hololaseihin, jolloin tietokoneen käyttäjä näkee puhelun kautta saman kuvan, mihin hololasien käyttäjä katsoo ja voi neuvoa käyttäjää tai piirtää samaan näkymään.

Lääkäri voidaan tuoda hololasien näkymään keskustelemaan myös videokuvana, jolloin kotona olevan potilaan ympärillä ei tarvita 3D-kameroita.

Juttua varten on haastateltu asiantuntija Tero Pänkäläistä Deeptale Oy:stä, liiketoimintajohtaja Antti Kuosmasta Microsoftilta ja pyydetty kommenttia Silver Chain Groupista sähköpostilla.