Kamu Health etsii trendejä astmaatikon arjesta

Startup-yritys Kamu Health jalostaa astmapotilaista saatavaa mittaustietoa ja yhdistää tietoa säästä ja ilmanlaadusta potilaan profiiliin. Tietojen avulla potilas voi ennakoida terveydentilassaan tapahtuvia muutoksia. Tavoitteena on, että potilaan vointi ei pääse romahtamaan.

Palvelu selvittää korrelaatioita ja trendejä hyödyntämällä koneoppimisen algoritmeja ja big data -analytiikkaa.

– Tavoitteena on tehdä astman omahoidosta helppoa, kun säännöllisen mittauksen ja hoidon optimoinnin avulla astmaatikko voi seurata omaa terveyttään ja siinä tapahtuvia muutoksia. Astman hoitotasapaino on tärkeää, sillä hyvällä hoidolla astmasta on mahdollista saada oireeton, palvelun kehittäjä Seppo Salorinne sanoo.

Sovellus yhdistää tietoja ja etsii korrelaatioita, joilla on merkitystä astmapotilaalle: Voidaan esimerkiksi selvittää, miten lämpötila vaikuttaa astman oireisiin. Jos ilman kylmetessä potilas alkaa aina voida huonosti, voi astmaatikko ryhtyä ennakoimaan näitä tilanteita.

Tiedot ilmanlaadusta ja säästä tärkeitä astmaatikoille

Ilmatieteen laitoksen tietoja säästä ja ilmanlaadusta voidaan yhdistää potilaan profiiliin.

– Hyödynnämme ilmatieteen laitoksen dataa ja seuraamme ilmanlaadussa pienhiukkasten määrää sekä otsonia ja typen ja rikin oksideja, säätiedoissa lämpötilaa ja ilmankosteutta, Salorinne sanoo.

Astmapotilaat ovat hyvin herkkiä ja reagoivat jo muutamia päiviä ennen kuin ilmanlaatu alkaa muuttua. Ison datan avulla saadaan ennusteita tarkennettua.

– Esimerkiksi koivulle herkistyneet astmaatikot reagoivat siitepölyyn jo ennen kuin siitepölykausi varsinaisesti alkaa. Ison datan avulla pääsemme tarkentamaan näitä ennusteita. Sovellus voi myös seurata, miten ilmanlaatu muuttuu, jolloin astmaatikot voivat taas suunnitella liikkumistaan tai välttää matkaa tietylle alueelle, jossa on voimakkaasti siitepölyä, Seppo Salonrinne sanoo.

Kattava data löytää syy-seuraussuhteita

Diagnoosin saaneille astmaatikoille soveltuvan palvelun muodostavat älypuhelinsovellus ja siihen yhteydessä oleva spirometri, jonka avulla mitataan kuinka paljon ilmaa tulee ulos. Sen avulla saadaan laskettua PEF-arvo ja keuhkojen kokonaistilavuus.

– Kamu Healthin spirometrissä on puhalluksen laaduntarkkailu eli se neuvoo käyttäjää, jos puhallus epäonnistuu, Salorinne sanoo.

Kun astmaatikko tallentaa palveluun tietoa harrastuksistaan, liikkumisestaan ja sijainnistaan, hän voi seurata sairauttaan ja inhalaatiosuihkeen vaikutuksia.

– Astmaatikko voi esimerkiksi seurata lääkityksen vaikutusta siihen, helpottuuko hänen jalkapallotreeninsä. Kamu Health on kehittänyt oireiden seuraamiseen vakiomuotoisia kyselyjä, joiden avulla voi kuvata oireen, esimerkiksi yskän tai limaisuuden, vaikeutta asteikolla 1-5, Seppo Salorinne sanoo.

– Kaikkea tietoa yhdistetään aktiivisuutta mittaaviin appseihin, sillä astmapotilaiden on hyvä rasittaa itseään ja liikkua. Kun kaikki nämä tiedot syötetään algoritmeille, voidaan yhdistää niitä muista potilaista tehtyihin samanlaisiin havaintoihin, Salorinne jatkaa.

Lisäksi paikkatietoa voidaan yhdistää terveyden seurantaan.

– Jos astmaatikon vointi huononee aina pari päivää sen jälkeen, kun hän käy mökkinsä kellarissa, huomaa palvelu tällaisia syy-seuraussuhteita, Salonrinne kuvaa.

Tavoitteena estää terveydentilan romahtaminen

Astmaatikoiden määrä on viime vuosina kasvanut ja Suomessakin vajaat 10 prosenttia väestöstä kärsii astmasta. Sairauden aiheuttamat kohtaukset voivat olla hengenvaarallisia: Euroopassa kuolee noin 15000 ihmistä astmakohtaukseen vuodessa. Astmapotilaiden keuhkojen kapasiteetti voi laskea yhtäkkiä paljonkin.

– Jos saamme astmapotilaita riittävän usein mittaamaan keuhkokapasiteettiaan, löydämme trendejä ja pystymme ennakoimaan, milloin kapasiteetti laskee ja kiinnittämään huomiota lääkitykseen ja hoitoon. Tällä tavalla astmapotilaan vointi ei pääse yhtäkkiä romahtamaan, Seppo Salorinne sanoo.

Kamu Health on tarkoitettu ensisijaisesti astmapotilaiden omahoitoon, mutta Salorinne uskoo sitä kautta myös astmaatikoiden kommunikoinnin parantuvan terveydenhuollon henkilökunnan kanssa.

– Kun voimme saada helposti seurattavaa standardimuotoista dataa, on myös lääkärin helpompi luottaa tietoon ja tulkita potilaan vointia, Seppo Salorinne sanoo.

Kamu Healthin palvelu on parhaillaan lupaprosessissa. Yrityksen tavoitteena on saada se rajoitetusti markkinoille vuoden 2018 aikana. Käyttöliittymä on englanniksi. Yritys valittiin Kasvu Openin ohjelmaan.

Kuva: iStockphoto