IBM Watsonia hyödynnetään sydän- ja verisuonitautien ennustamisessa

Broad Institute of MIT ja IBM Watson Health laajentavat tutkimusyhteistyötään auttaakseen terveydenhuollon ammattilaisia ennakoimaan vakavien sydän- ja verisuonitautien kehittymistä. Tähän tärkeänä osana kuuluu myös tarve auttaa heitä ymmärtämään entistä paremmin potilaan yksilöllistä alttiutta sairastua tiettyihin sairauksiin.

IBM kertoo, että kolmevuotisessa projektissa käytetään IBM:n tekoälyä hyödyntäviä teknologioita sekä geeniperimä- ja kliinisistä tutkimuksista saatavaa dataa, jotka auttavat lääkäreitä tunnistamaan potilaan hoidon tai elämäntapojen muutoksen tarpeen.

Ratkaisujen tarkoituksena on kyetä analysoimaan lukuisia geneettisiä riskitekijöitä yksilön geeniperimästä ja yhdistää tiedot jo olemassa oleviin potilaan terveystietoihin. Näin terveydenhuollon ammattilaiset voivat ennustaa aiempaa tarkemmin monimutkaisten ja usein kuolemaan johtavien terveysongelmien, kuten sydänkohtausten ja sydämen eteisvärinän, puhkeamista. Ennustusmalleissa käytetään potilaan pitkäaikaistietoja, potilasasiakirjoja, DNA:n sekvensointia ja geneettisiä tietoja.

Yhteistyön tavoitteena on suunnitella erilaisia työkaluja tutkimusyhteisön käyttöön. Näihin kuuluvat esimerkiksi menetelmät, joilla arvioidaan potilaan yksilöllistä riskiä sairastua yleisiin sairauksiin perustuen geeniperimän muunnoksiin.

– Sovellamme koneälyä ymmärtääksemme suurien tietomäärien monimutkaisuutta ja merkityksiä, esimerkiksi koskien genomiikkaa ja potilastietoja. Viimeisimmissä tutkimuksissamme olemme yhdistäneet nämä tiedot kliiniseen tietoon, minkä avulla voimme jalostaa teknologian tarjoamia oivalluksia lääkäreille, jotka tutkivat ja hoitavat sydän- ja verisuonitauteja, sanoo IBM Watson Healthin varatoimitusjohtaja John Kelly tiedotteessa.

kuva: Shutterstock