EU:n jättiprojektissa kehitetään ihmisaivojen simulaatiota, jolla voisi tutkia sairauksia

Euroopan unionissa vuonna 2013 käynnistynyt Human Brain Project (HBP) rakentaa tutkimusinfrastruktuuria neurotieteen, lääketieteen ja tietojenkäsittelyn edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää ihmisaivojen simulaatio vuoteen 2023 mennessä.

Ihmisaivoista on tarkoitus luoda samanlainen kompleksinen malli kuin oikeista aivoista. Koska ihmisen aivoissa on 86 miljardia aivosolua, joilla jokaisella voi olla jopa 7000 synapsia, ei nykyisten tietokoneiden kapasiteetti riitä mallintamaan ihmisen aivoja. Supertietokoneellakin voidaan kerrallaan simuloida vain pientä osaa ihmisaivoista.

Aivojen simuloinnin avulla voitaisiin vähentää eläinkokeita ja tutkia sairauksien hoitomahdollisuuksia tietokonemallintamisen avulla – esimerkiksi eri aineiden neurokemiallisia vaikutuksia aivoissa.

Hanke koostuu kuudesta osasta: neuroinformatiikka (pääsy jaettuun aivotietoon), aivojen simulointi (aivojen arkkitehtuurin ja toiminnan replikointi tietokoneissa), analytiikka ja tietojenkäsittely, lääketieteellinen tietotekniikka (pääsy potilastietoihin, tautien tunnistaminen), neuromorfinen tietojenkäsittely (aivojen inspiroiman tietojenkäsittelyn kehittäminen) ja neurorobotiikka (robottien käyttö aivojen simulaatioiden testaamiseen).

Koko hankkeen rahoitus on yli miljardi euroa ja siihen osallistuu 500 tutkijaa sadasta yliopistosta.

kuva: Shutterstock